Rozsvietená kontrolka motora a jeho poruchy nemusia znamenať pre motor fatálny koniec. Niektoré poruchy sú len banálne a iné sa dajú vyriešiť výmenou časti motora. Repasované súčiastky do motora je možné zohnať za pomerne slušné peniaze a šikovný servisák si poradí s ich výmenou alebo opravou motora pomocou špeciálnych strojov. Čo čaká váš motor pri oprave?

Motor skoro ako nový

Opravy motora uvedú pomocou repasovaných súčiastok a špeciálnych strojov motor do stavu spred rokov. Príčiny, prečo váš motor potrebuje opravu, sú viaceré. Ide napríklad o používanie nekvalitného oleja, prehrievanie motora alebo jednoducho je motor vplyvom najazdených kilometrov náchylnejší k poruchám. Odišiel vám blok motora? Keďže ide o spojovací prvok celého motora a je jeho nosnou súčasťou, kroky k jeho oprave sú o niečo zložitejšie. Mnohé kroky vedúce k oprave bloku je možné nahradiť výmenou poškodenej časti motora za repasované súčiastky.

Diagnostika a vyhľadanie porúch motora

Po demontáži motora nastáva čas na jeho diagnostiku, najskôr vizuálnu a následne strojovú. Definuje sa poškodenie, nutná je kontrola geometrie a určenie odchýlok. Nastáva čas na detailné kroky vedúce k repasu všetkých častí motora.

Opravy bloku motora

Výbrus valcov bloku motora je základným predpokladom pre opravu trhlín a obnovu vodiacich puzdier. Pri tomto výkone sa vybrúsia ventile, zarovnajú valce a vymenia tesnenia. Okrem výbrusu sa na opravu využíva honovanie valcov bloku motora t.j. zarovnanie, ich horizontálne vŕtanie a tlakovanie hlavy valcov. V tejto fáze sa frézujú horné uloženia, uloženia O-krúžkov a samotné valce. Frézovaním je možné obnoviť skosenie ventilov a vačkového hriadeľa. Výmena vodítok ventilov, frézovanie ventilov a inštalácia ich nového tesnenia sú súčasťou každej opravy bloku motora.

Odstránené trhliny

Uvedenými postupmi je možné odstrániť trhliny v bloku a nainštalovať nové vložky. Dôležitá je samozrejme oprava hriadeľa, ktorý je mechanickým srdcom celého motora. Hriadeľ sa skladá z dvoch častí, a to z kľukových a ojničných čapov. Nevyhnutné je osovanie uloženia kľukového hriadeľa v bloku motora a celkový výbrus kľukového hriadeľa spolu s uhľovaním ojníc. Po osovaní a uhľovaní nastáva výplach nečistôt a konzervácia hriadeľa.

Využitie digitálny strojov

Frézovanie, tlakovanie bloku motora a horizontálne vŕtanie sú metódy, ktorými sa okrem už spomenutých častí motora opravujú vložky valcov bloku motora, poškodené závity a realizuje sa tiež prebrúsenie dosadacej plochy hlavy valcov i prebrúsenie dosadacej plochy bloku motora. Výbrus, frézovanie a vŕtanie je veľmi presné vďaka využitiu digitálneho stroja, ktorý procesy riadi s precíznosťou na milimetre.