Blok motora sa môže porúchať z viacerých príčin. Najčastejšie dochádza k zadretiu alebo prehriatiu motora, čo vedie k zničeniu súčiastok alebo dokonca k prasknutiu bloku motora. Samozrejme, že kontrolka motora môže indikovať i menej závažné poruchy ako nízku hladinu oleja alebo natankovanie nekvalitného paliva. V momente, keď sa rozsvieti kontrolka motora a výkon vozidla sa zníži, navštívte najbližší autoservis.

Keď sa auto porúcha, volajte odťahovku

Niekedy vozidlo upadne do núdzového režimu a inokedy vypovie službu úplne. S vozidlom zostanete stáť na krajnici. Dôležité je zapnúť výstražné svetlá, obliecť si reflexnú vestu a postaviť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od automobilu. Následne zavolajte do odťahovej služby, ktorá auto odtiahne do najbližšieho servisu. Tam vás možno čaká banálna oprava, ale porucha môže byť i závažnejšia a výmena motora vás neobíde. Ak je váš automobil staršej výroby, odporúčame repasovanie motora, ktoré je s ohľadom na zostatkovú cenu vozidla rentabilnejšou možnosťou.

Diagnostika a určenie rozsahu poškodenia

Niektoré poruchy motora je možné odhaliť vizuálne a iné sa diagnostikujú pomocou počítača. Diagnostika okrem závažných porúch motora odhalí nefunkčnú lambda sondu alebo nefunkčnosť vstrekovania paliva. Priamo v bloku motora ide o poruchy vačkového a kľukového hriadeľa. Po určení rozsahu poškodenia motora vás servisný pracovník oboznámi s možnosťami opravy a pripraví približnú cenovú kalkuláciu.

Riešenia opravy motora

Dobrý servis spoznáte tak, že jeho pracovníci vám pri poruchách motora predstavia viac možností opravy. Niektoré súčiastky je možné opraviť  frézovaním, brúsením, tlakovaním či honovaním. Oprava motora prebieha za pomoci špeciálnych strojov, ktoré sú veľmi presné. Takýmito postupmi je možné opraviť kľukový hriadeľ, ložiská alebo valce motora. Praskliny bloku motora a valcov motora sa rieši výmenou motora za nový.

Postup pri výmene motora

Postup pri výmene motora sa líši podľa toho či je nutné vymeniť len časti motora alebo celý jeho blok. Pri výmene sa dbá na to, aby išlo o rovnakú značku motora s identickými technickými parametrami ako mal predošlý motor. Starý motor sa odpojí od batérie, chladiaceho zariadenia, od olejovej vaničky, odstránia sa všetky kryty a motor sa dvihne do výšky. Nový motor sa opätovne pripojí na všetky uvedené súčiastky. Neodporúčame vám výmenu realizovať svojpomocne. Už roky sa do technického preukazu motor nezapisuje, a preto je ho možné vymeniť bez byrokracie. Považuje sa totiž za náhradný diel.